Đánh giá của Ngọc bich

Ngọc bich 10

Quá hay. Xuất sắc. Xem mà thấy mỗi người diễn đạt ghê luôn