Đánh giá của Quế Anh

Quế Anh 10

Một bộ phim có nội dung hay, diễn viên diễn xuất rất điện ảnh!