Đánh giá của Amethyst

Amethyst 1

Không biết nói nên lời
Xem phim nhiều mà chưa thấy bộ phim nào nhàm chán, ko logic bị cắt xén, nội dung phim lãng nhách.. không biết là nó nói về cái gì, hài ko ra hài, kinh dị ko ra kinh dị
Xem phí thời gian và tốn tiền