Đánh giá của LaRoma

LaRoma 8

Phần 2 của Angry Brids quả là một sự bất ngờ. Cốt chuyện được xây dựng vừa đủ, phát triển nhân vật hợp lý và các yếu tố gây cười được đưa vào khéo léo giúp cho bộ phim xứng đáng là nột trong những phim hoạt hình hay nhất tính tới thời điểm hiện tại.