Đánh giá của 567775927061943

567775927061943 10

Lâu lắm mới xemmđc 1 bộ phim đầu tư chất xám nhiều như vậy, khác hẳn khi xem phim tiết kiệm chất xám nhưng xả láng đồ hoạ.