Đánh giá của Hayxemphimrap

Hayxemphimrap 1

Batman quá non và xanh, sợ độ cao xong nhảy xuống toà nhà bung dù dưới gầm cầu văng xuống đường ngã sml, Nội dung lan man dễ đoán như phim ấn độ, đánh đấm thì ít lan man thì nhiều xem rất buồn ngủ