Đánh giá của ericxu

ericxu 7

phim chưa được xuất sắc ở màn nội dung và hù dọa nhưng diễn xuất của các diễn viên cũng không làm bộ phim bị nhàm chán , nội dung vẫn cái twist cũ và hù dọa thì chung chung , xem để giải trí ổn .