Đánh giá của Maii

Phim không đặc sắc lắm, nội dung có chút đổi mới nhưng không thoát khỏi những lối mòn, kỹ xảo phèn. Tóm lại là phim hơi chán.