Pháp Sư Mù trailer - Moveek - Thông tin phim chiếu rạp Việt Nam.

MarsLe ·

Pháp Sư Mù kể lại hành trình đi tìm lại ánh sáng cho đôi mắt của Tinh Lâm và vô số câu chuyện hấp dẫn xảy ra trong quá trình điều trị đôi mắt.