Khuyến mãi

Khuyến mãi - Ưu đãi đang diễn ra

Starlight - Membership Day

Từ 01/10 đến 31/12

Starlight - Happy Day

Từ 01/10 đến 31/12

Mỗi ngày 1 niềm vui

Từ 08/08 đến 31/12

CGV Culture Day

Từ 29/06 đến 31/12

CGV Cinemas