BHD Star Phạm Hùng, mua 1 tặng 1 phim Ma Dai

Chương trình kéo dài từ ngày 22/05/2015 đến hết ngày 28/05/2015.

Chỉ có tại BHD Star Phạm Hùng. Thời gian áp dụng từ 22 đến 28/5.

Chương trình chỉ áp dụng mua vé trực tiếp tại rạp.

Không áp dụng khi mua vé online.

Không áp dụng với thẻ học sinh, sinh viên, Be Young.