Bộ Ba Rắc Rối, mua 2 vé tặng thêm 1 vé

Từ 01/06/2015 đến 07/06/2015

Bộ Ba Rắc Rối, mua 2 vé tặng thêm 1 vé

Thời gian: từ 1.6 đến 7.6

[media id=50201 size=full align=center]