Bộ Ba Rắc Rối, mua 2 vé tặng thêm 1 vé

Chương trình kéo dài từ ngày 01/06/2015 đến hết ngày 07/06/2015.

Bộ Ba Rắc Rối, mua 2 vé tặng thêm 1 vé

Thời gian: từ 1.6 đến 7.6