Bộ sưu tập Minions Combo tại BHD

Chương trình kéo dài từ ngày 06/06/2015 đến hết ngày 30/06/2015.

Bộ sưu tập Minions Combo đã có mặt tại các rạp BHD:

BHD Star Cineplex