CGV Cinema - Xem Diệp Vấn cùng người yêu

Chương trình kéo dài từ ngày 27/01/2016 đến hết ngày 04/02/2016.

CGV Cinema khuyến mãi mua 1 tặng 1 đối với vé phim Diệp Vấn.

Áp dụng tại tất cả cụm rạp CGV Cinema trên toàn quốc.

Thời gian: 27.1 - 4.2

Xem lịch chiếu tại cụm rạp CGV Cinema gần bạn nhất.

CGV Cinemas