CGV Cinema - Xem phim với 30k

Chương trình kéo dài từ ngày 27/11/2015 đến hết ngày 13/12/2015.

CGV Art House trân trọng mang đến bộ phim Xác Chết Bí Ẩn với giá vé chỉ 30.000

Xem lịch chiếu Xác Chết Bí Ẩn.