CGV Cinema: Xem Pixels IMAX - Mua 1 tặng 1

Từ 04/09/2015 đến 17/09/2015

Từ ngày 4/9 đến 17/9 khi xem phim Đại Chiến Pixels định dạng IMAX bạn sẽ được mua 1 tặng 1.

[youtube id=TtMoRyGN9Pk]

Áp dụng tại cụm rạp CGV SC VivoCity.

Xem lịch chiếu tại cụm rạp CGV SC VivoCity.