Cinestar khuyến mãi hè siêu vui

Từ 09/06/2015 đến 06/09/2015

Gom sao đổi vé - Sao càng nhiều Hè càng vui

Thời gian: đến hết ngày 6.9.2015

Thể lệ tham gia: khách hàng tích đủ sao sẽ nhận được

  • 4 sao đổi 1 bắp trung
  • 8 sao đổi 1 combo Tìm Gấu
  • 10 sao đổi 1 vé xem 2D bất kỳ, hạn sử dụng 1 tháng

Điều kiện nhận sao:

  • Khách hàng mua 1 vé 2D/ 3D bất ký nhận 1 sao
  • Khách hàng mua 1 combo Tìm Gấu / Có Gấu / Nhà Gấu nhận 1 sao