Lịch chiếu dự kiến chương trình phim khuyến mãi BHD Star Quang Trung

Chương trình kéo dài từ ngày 03/09/2015 đến hết ngày 01/10/2015.

Bạn có thể cập nhật lịch chiếu dự kiến của các phim theo tuần trong tháng xem phim miễn phí tại BHD Star Quang Trung tại đây:

Thời gian xem phim miễn phí đến cuối tháng 9.2015.

Xem lịch chiếu tại BHD Star Quang Trung tại đây.