Lịch chiếu dự kiến chương trình phim khuyến mãi BHD Star Quang Trung

Từ 03/09/2015 đến 01/10/2015

Bạn có thể cập nhật lịch chiếu dự kiến của các phim theo tuần trong tháng xem phim miễn phí tại BHD Star Quang Trung tại đây:

Thời gian xem phim miễn phí đến cuối tháng 9.2015.

[media id=52045 size=full align=center]

Xem lịch chiếu tại BHD Star Quang Trung tại đây.