Lotte Cinema giới thiệu Movie Passport

Từ 10/10/2015 đến 07/02/2016

Sở hữu Movie Passport trúng vé xem phim cả năm

Thời gian: 10.10.2015 - 07.02.2016

  • Tháng 10 - 12.2015: Mua 2 vé xem phim để sở hữu Movie Passport của Lotte Cinema.
  • 29 - 31.10:  Tích lũy 4 vé (trong tháng 10) tặng 1 Mini Combo (khi mua 2 vé)
  • 28 - 29.11: Tích lũy 4 vé (trong tháng 11) tặng 1 Mini Combo (khi mua 2 vé)

2.1 - 7.2.2016:

  • Tích lũy 8 vé (trong tháng 10-12) tặng 1 Mini Combo và giảm 50% Mini Combo (khi mua 2 vé)
  • Tích lũy 12 vé (trong tháng 10 -12) tặng 1 Mini Combo + 1 vé xem phim (khi mua 2 vé)
  • Tích lũy 16 vé (trong tháng 10-12) tặng 1 Twin Combo + 2 vé xem phim (khi mua 2 vé)

Xem lịch chiếu tại các cụm rạp Lotte Cinema.