Lotte Cinema - Mua 1 tặng 1

Từ 22/01/2016 đến 31/01/2016
Thời gian: Từ 22.1.2016
Địa điểm: Lotte Cinema trên toàn quốc
Nội dung:

Xem lịch chiếu ở cụm rạp Lotte Cinema gần bạn.