Lotte Cinema - Mua 2 tặng 1

Từ 08/01/2017 đến 25/01/2017

Địa điểm: Lotte Cinema trên toàn quốc

Thời gian: Từ 09-16/01/2017

Nội dung:

  • Tặng 1 vé xem phim 2D khi mua 2 vé xem phim trong 5 ngày: 9. 10, 11, 12, 16 tháng 1/2017
  • Số lượng vé tặng có hạn, ưu tiên khách tới trước nhận vé trước 
  • Vé tặng áp dụng vào lần sau vào các ngày 17, 18, 19, 24, 25 tháng 1/2017
  • Vé tặng áp dụng khi đính kèm với ít nhất 1 vé mua cùng suất chiếu