Lotte Cinema - Tôi yêu phim Việt

Từ 21/11/2015 đến 10/12/2015

Thời gian: 21.11 - 10.12.2015

Địa điểm:


Nội dung:

  • Xem phim Việt khuyến mãi chỉ 30,000 đồng/vé đồng giá
  • Áp dụng với các phim Trùm Cỏ, Lật Mặt, 49 Ngày