Lotte Cinema - Vệ Sĩ Sài Gòn 50k

Chương trình kéo dài từ ngày 06/01/2017 đến hết ngày 31/01/2017.

Địa điểm: Lotte Cinema trên toàn quốc

Thời gian: Từ ngày 6/1/2017 cho tới khi phim hết chiếu 

Nội dung:

Xem phim đồng giá 50.000 VNĐ/vé 

  • Áp dụng tại tất cả các rạp, với mọi khách hàng

Lotte Cinema