Lotte Cinema - Xem Diệp Vấn cùng người yêu

Từ 27/01/2016 đến 04/02/2016

Lotte Cinema khuyến mãi mua 1 tặng 1 đối với vé phim Diệp Vấn.

Áp dụng tại tất cả cụm rạp Lotte Cinema trên toàn quốc.

Thời gian: 27.1 - 4.2

Xem lịch chiếu tại cụm rạp Lotte Cinema gần bạn nhất.