Lotte Cinema - Xem phim 30.000

Từ 10/03/2016 đến 24/03/2016

Địa điểm: 10 cụm rạp chiếu phim Lotte Cinema trên toàn quốc tại

  • Miền Bắc: Hạ Long, Bắc Giang, Việt Trì, Hải Phòng, Ninh Bình
  • Miền Nam: Bình Dương, Phú Thọ Q11, Cái Răng, Ninh Kiều, Mỹ Bình Long Xuyên

Thời gian: Từ 11.3 tới 24.3.2016 (2 tuần)

Nội dung:

Thời gian cụ thể như sau:

Tuần 1: Từ 11.3 tới 17.3:

  • Mojin - Kẻ Trộm Mộ chiếu tại Lotte Cinema Hạ Long, Bắc Giang, Việt Trì, Hải Phòng, Ninh Bình, Mỹ Bình Long Xuyên
  • The Ghost Ship - Chuyến Tàu Ma chiếu tại Lotte Cinema Bình Dương, Phú Thọ Q11, Cái Răng, Ninh Kiều

Tuần 2: Từ 18.3 tới 24.3:

  • Yêu chiếu tại Lotte Cinema Hạ Long, Bắc Giang, Bình Dương, Phú Thọ Q11, Cái Răng, Ninh Kiều
  • The Ghost Ship - Chuyến Tàu Ma chiếu tại Lotte Cinema Việt Trì, Hải Phòng, Ninh Bình, Mỹ Bình Long Xuyên