Lotte Cinema - Xem phim trúng Iphone 7

Từ 01/12/2016 đến 26/01/2017

Địa điểm: Lotte Cinema trên toàn quốc

Thời gian: từ 01.12.2016 tới 26.01.2017

Nội dung:

  • Mua 02 vé xem phim nhận 01 phiếu bốc thăm dự thưởng
  • Cơ hội trúng thưởng 03 điện thoại IPHONE 7 256Gb và 100 vé xem phim 2D