Moveek giveaway 6 bé trong hình

Từ 28/11/2015 đến 29/11/2015

Giveaway 1 trong 6 bé trong hình.

Thời gian: từ nay đến trước 16h ngày 29/11

Kết quả sẽ lấy theo kết quả số xổ: giải 7 của Kiên Giang (3 chữ số) của ngày 29/11.

Comment bị edit/ chỉnh sửa sẽ không được tính.

Người tham gia trước sẽ được ưu tiên

Công bố kết quả vào ngày 30/11 và trao giải sau đó.

Quyết định cuối cùng thuộc về Moveek.

Tham gia tại đây.