Mua 2 vé tặng 1 voucher 1+1

Từ 01/06/2015 đến 15/06/2015

Nội dung: mua 2 vé tặng 1 voucher "Mua 1 vé tặng 1 vé"

Thời gian: 1.6 đến 15.6

Thời gian áp dụng voucher: 16.6 đến 2.7

Áp dụng tại tất cả các cụm rạp của Lotte Cinema