Ngày Tình Yêu - Mua 1 tặng 1

Chương trình kéo dài từ ngày 13/03/2016 đến hết ngày 15/03/2016.

Địa điểm: Rạp chiếu phim Lotte Cinema trên toàn quốc

Thời gian: 2 ngày duy nhất 14.3 và 15.3

Nội dung:

  • Mua 1 vé tặng 1 vé cùng suất
  • Áp dụng duy nhất với phim White Valentine - Ngày Tình Yêu

Lotte Cinema