Pegacine: Xem phim Việt chỉ với 30k

Từ 15/01/2016 đến 28/01/2016

Xem phim Việt chỉ với giá 30k.

Áp dụng với các phim:

  • Trùm Cỏ
  • Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh
  • 49 Ngày

Thời gian: 15.1 - 28.1.2016

Xem lịch chiếu tại Pegacine Biên Hòa.