Phim Liên Minh Huyền Thoại - 30.000 VNĐ/vé

Từ 03/03/2016 đến 15/03/2016

Địa điểm: Rạp chiếu phim Lotte Cinema trên toàn quốc

Thời gian: Từ ngày 3.3.2016 tới khi phim hết chiếu

Nội dung: