Phim Liên Minh Huyền Thoại - 30.000 VNĐ/vé

Chương trình kéo dài từ ngày 03/03/2016 đến hết ngày 15/03/2016.

Địa điểm: Rạp chiếu phim Lotte Cinema trên toàn quốc

Thời gian: Từ ngày 3.3.2016 tới khi phim hết chiếu

Nội dung:

Lotte Cinema