Thách thức Coca – Xem phim cực đã

Từ 09/06/2015 đến 23/06/2015

Giải thưởng: 6 cặp vé xem phim mỗi ngày

Thời gian tham gia: từ 18g30 các ngày thứ 3 & thứ 7 hàng tuần từ 9.6 đến hết 23.6

THỂ LỆ: 

Mỗi lượt gồm 3 cặp thí sinh dự thi. Mỗi cặp có nhiệm vụ uống hết 4  lon coke sleek.

Cách thức như sau: 

  • Khu vực chơi gồm 2 bàn lớn, đặt cách nhau 3m, 4 lon coke đặt tại bàn số 1, cặp thí sinh đứng cạnh nhau và cạnh 4 lon coke này. 
  • Khi MC phát lệnh bắt đầu,Thí sinh A của mỗi cặp uống hết lon thứ nhất, dốc ngược và mang vỏ lon chạy qua bàn số 2, đặt lên bàn số 2. 
  • Khi bạn A úp vỏ lon lên bàn số 2 xong, bạn B uống tiếp đến hết lon số 2, up ngược và chạy trao đổi vị trí với bạn A, bạn B chồng vỏ lon thứ 2 lên vỏ lon thứ 1. Trong khi đó, bạn A ở bàn số 1 uống tiếp lon thứ 3. Uống hết tiếp tục dốc ngược và chạy đổi vị trí với bạn B. Bạn A chồng lon thứ 3 lên 2 lon trước. Bạn B uống lon thứ 4 hết, dốc ngược và chạy qua bàn số 2 chồng lên 3 vỏ lon trước đó để được chồng 4 lon coke.

Yêu cầu hợp lệ: Mỗi bạn uống hết lon phải dốc ngược, chồng vỏ lon không được đổ/rớt. 

Cặp đôi nào hoàn thành yêu cầu nhanh nhất (Uống hết và chồng 4 vỏ lon lên nhau không rớt) sẽ dành 2 cặp vé xem phim. 

Mỗi tối diễn ra 3 lượt chơi.