Tuần lễ phim: Ma Hài

Từ 05/06/2015 đến 11/06/2015

Điều kiện áp dụng:

  • Chỉ áp dụng tại rạp chiếu phim BHD Star Phạm Hùng.
  • Áp dụng mua vé online và mua vé trực tiếp tại rạp.
  • Đồng giá 30.000 đồng/vé cho tất cả loại ghế.
  • Áp dụng cho các phim Việt sau: Thám Tử Hên Ry, Hợp Đồng Bắt Ma, Oan Hồn.
  • Thời gian áp dụng từ ngày 05 đến ngày 11/06/2015.
  • Không áp dụng cùng với các chương trình ưu đãi, khuyến mãi khác.

Xem lịch chiếu tại BHD Phạm Hùng