Ưu đãi vé phim Cô Vợ Bất Đắc Dĩ 50.000

Chương trình kéo dài từ ngày 18/09/2015 đến hết ngày 07/10/2015.

Ưu đãi vé xem phim Cô Vợ Bất Đắc Dĩ - Wonderful Nightmare chỉ 50.000.

Áp dụng tại các cụm rạp của Lotte Cinema và CGV Cinema trên toàn quốc.

Thời gian áp dụng đến khi phim hết chiếu.

Xem lịch chiếu Lotte CinemaCGV Cinema.

CGV Cinemas Lotte Cinema