Xanh mát ngày hè – Xem phim siêu rẻ

Từ 19/06/2015 đến 25/06/2015

Nội dung: Xem phim với giá ưu đãi 30,000 vnd/ vé cho 2 phim Lật Mặt (duy nhất tại Lotte Cinema Phú Thọ) và Ngày Nảy Ngày Nay (các rạp còn lại)

Thời gian: 19.06 - 25.06.2015

Trailer Lật Mặt:

[youtube id=xBPoov22tmo]

Xem lịch chiếu Lật Mặt tại Lotte Cinema Phú Thọ tại đây.

Trailer Ngày Ngảy Ngày Nay:

[youtube id=fIqpv8TgTS4]

Xem lịch chiếu Ngày Nảy Ngày Nay tại đây.