Xem Echoes, tặng vé xem phim miễn phí tại Hạ Long và Cần Thơ

Từ 22/05/2015 đến 28/05/2015

Thời gian: Từ 22.5 - 28.5 

Nội dung: Mua 1 vé xem phim Hồn Ma Thức Tỉnh - Echoes, được tặng 01 vé xem phim miễn phí (vé tặng được áp dụng từ ngày 01/06/2015 cho các phim 2D tại Lotte Cinema)

Áp dụng tại Lotte Cinema Hạ LongLotte Cinema Cần Thơ.

[media id=49916 size=full align=center]