Dương Tử Quỳnh đạo diễn phim Hand Over Fist

Tin điện ảnh · 221b · · 0

Dương Tử Quỳnh, chỉ đạo võ thuật của ba phần phim The Matrix (Ma Trận) sẽ đạo diễn một bộ phim võ thuật có tên Hand Over Fist.

Bộ phim sẽ được hãng phim Hong Kong Emperor Motion Picture chịu trách nhiệm. Hand Over Fist nói về những nhân vật trong phim bị cuốn vào một mối hận thù đã từ 600 năm trước.

Dương Tử Quỳnh cũng là đạo diễn của Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny (Họa Hổ Tàng Long 2), và đây cũng là lần đầu cô hợp tác với hãng phim Emperor Motion Picture.