Beta Cinemas

1 cụm rạp chiếu phim thuộc 1 khu vực.
3 cụm rạp sắp khai trương.

1 cụm rạp

Beta Long Xuyen

108 Dien Bien Phu, Ward My Long, Long Xuyen City

Opening soon

Beta Au Co

호치민시

Beta Dong Anh

하노이

Closed

Beta Bien Hoa

Dong Nai

Beta Thai Nguyen

Thai Nguyen

Beta Thanh Xuan

하노이

Beta My Dinh

하노이

Beta Thanh Hoa

탄 호아

Beta Bac Giang

Bac Giang

Beta Nha Trang

Khanh Hoa

Beta Dan Phuong

하노이

Beta Cao Thang

호치민시

Beta Giai Phong

하노이

Beta KNG Phu My

Bia Ria - Vung Tau

Beta Quang Trung

호치민시