Beta Cineplex

9 cụm rạp chiếu phim thuộc 7 khu vực.

3 cụm rạp

Beta Dan Phuong

L2, XP Homes, Tan Tay Dô, Tan Lap, Dan Phuong, Tp. Ha Noi

Beta My Dinh

B1, Golden Palace, Me Tri Street, Nam Tu Liem District, Ha Noi City

Beta Thanh Xuan

Golden West, 2 Le Van Thiem, Nhan Chinh, Thanh Xuan District, Ha Noi City

1 cụm rạp

Beta Bac Giang

Level 4, Co.opmart Bac Giang, Ngo Quyen Ward, Bac Giang City

1 cụm rạp

Beta Bien Hoa

L6, The Pegasus Plaza, 53-55 Vo Thi Sau, Ward Quyet Thang, Bien Hoa, Dong Nai

1 cụm rạp

Beta Long Xuyen

108 Dien Bien Phu, Ward My Long, Long Xuyen City

1 cụm rạp

Beta Nha Trang

10 Hoang Hoa Tham, Loc Tho, Nha Trang City

1 cụm rạp

Beta Thái Nguyên

259 Quang Trung, Ward Tan Thinh, Thai Nguyen City

1 cụm rạp

Beta Thanh Hoa

L3, Thanh Hoa Mall, 27 - 29 Le Loi, Ward Lam Son, Thanh Hoa City

Closed

Beta Cao Thang

호치민시