Cinemax

3 cụm rạp chiếu phim thuộc 3 khu vực.

1 cụm rạp

Cinemax Quang Tri

150 Nguyen Du, Ward 1, Dong Ha City, Quang Tri Province

1 cụm rạp

Cinemax Kon Tum

73 Le Hong Phong, Ward Quyet Thang, Kon Tum

1 cụm rạp

Cinemax Vinh Phuc

L4 Soiva Plaza (Coopmart), Me Linh Street, Vinh Yen City, Vinh Phuc