Viện Trao Đổi Văn Hóa Pháp

5 cụm rạp chiếu phim thuộc 5 khu vực.

1 cụm rạp

Trung Tâm Văn Hóa Pháp – L’Espace

24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

1 cụm rạp

Institut d’Échanges Culturels avec la France

31 Thái Văn Lung District 1

1 cụm rạp

IF Hue

HCC Building, F8, 28 Ly Thuong Kiet, Vinh Ninh, Hue.

1 cụm rạp

Maison de la Francophonie

21 Tran Hung Dao, Ward 10, Dalat city

1 cụm rạp

IF Da Nang

33 Tran Phu, Hai Chau, Da Nang