Phim Việt Nam 2011

12 phim Việt Nam đã ra mắt tại các rạp trên toàn quốc trong năm 2011