Phim Việt Nam 2014

26 phim Việt Nam đã ra mắt tại các rạp trên toàn quốc trong năm 2014