Phim Việt Nam 2015

41 phim Việt Nam đã ra mắt tại các rạp trên toàn quốc trong năm 2015