Community

Hoài Ngọc 3

Phim bth. ko có gì đặc sắc. Nd hay nhưng kịch bản lại làm chưa tới, cao trào chỉ đc mấy phút thì trở lại bth. Nói chung xem hơi nhàm và tốn tg.