Community

ericxu 5

phim sinh tồn làm được yếu tố khiến khán giả cảm thấy ghê rợn nhưng nội dung dài dòng và nhiều sạn quá, xem hơi ức chế.