Related Articles

[REVIEW] Great White (2021) - Không đến nỗi nào!

Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

Great White có cách thực hiện câu chuyện đáng khen, nhưng nó lại không thể đi xa hơn và đó quả là một điều đáng tiếc.


Hung Thần Trắng (2021) - Cá mập "bán hành" cho các du khách đã "yếu còn ra gió"

Phim Kinh Dị · Tin điện ảnh · Ivy_Trat ·

Một nhóm du khách tay mơ thích mạo hiểm bị cá mập rình mò trong Hung Thần Trắng.

Community

sadhorror..... 3

Nhạt nhòa , nội dung hơi dài dòng và motip rất cũ , đoạn kết cũng dễ đoán và xem thất vọng , không đáng xem .