Community

Anhcao2806 1

Chưa thấy phim chiếu rạp nào nhảm thế này. Phí tiền phí cả thời gian. Nội dung ko có gì hấp dẫn, diễn viên lại càng chán. Cảnh quay có đúng 1 cảnh duy nhất.