Related Articles

[REVIEW] her - Yêu ảo, nhưng hạnh phúc có là thật?

Đánh giá phim · Maii ·

her là bộ phim kỳ lạ, về một chuyện tình kỳ lạ, nhưng thông điệp có lẽ không kỳ lạ đến thế.