Community

ericxu 2

Nội dung không có đầu có đuôi , Kinh dị cũng không , phim giống kiểu phim thương mại và xem thất vọng vô cùng ! 2 điểm là dành cho nghị lực của nữ chính và diễn xuất của nữ chính , Chấm hết !