Related Articles

[REVIEW] Khử Nghiệp (Tailgate)

Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

Khử Nghiệp đơn giản là ức chế.

Community

ericxu 7

phim khá cuốn và kinh dị, có vài cảnh cũng có sạn nhưng ở mức xem ổn nên cho 7 điểm.